Förstärkt verklighet, även kallat Augmented Reality eller Mixed Reality är en teknik som innebär att skärmens bild av verkligheten blandas med information som är virtuell. I korthet innebär tekniken att en kamera filmar omgivningen och skickar bilden till ett datorprogram som analyserar bilden, helt enkelt letar efter ett mönster eller något annat som har satts som triggningsfunktion. Finner programmet triggningsfunktionen, läggs den information som kopplats till funktionen till bilden, varefter det hela skickas vidare till displayen, som visar både verkligheten och den pålagda informationen. Ett problem med förstärkt verklighet kan uppstå på grund av att datorbehandlingen av bilden ger en viss fördröjning.

Apple tros satsa på förstärkt verklighet

Apple väntas jobba på kamera med förstärkt verklighet. Enligt Business Insider skall det bland annat användas till att förbättra ansiktsigenkänning och för att möjliggöra manipulering av ansikten. Kanske är det så, i vart fall har Apple och Tim Cook länge jobbat med förstärkt verklighet. Företaget har nyligen också köpt upp ett par företag som är verksamma inom teknikområdet och ryktet går att utvecklingen av förstärkt verklighet pågår i Apples forskningslokaler. Så vem vet, kanske Iphone 8, när den kommer, har utrustats med förstärkt verklighet och kanske tekniken då också kan användas till annat. Ansiktsigenkänning och manipulering känns som en stark begränsning av teknikens möjligheter.

Förstärkt verklighet inget nytt

Det har forskats på “Förstärkt verklighet” sedan flera årtionden och också kommit en del applikationer inom olika områden. Det finns även svenska företag som är verksamma inom segmentet, men det är först under den senaste femårsperioden som de stora, tunga aktörerna på allvar fått upp ögonen för tekniken. Mycket för att det tidigare saknats tillräcklig datorkraft i små och bärbara enheter för att göra tekniken fullt användbar. NASA som haft stor forskning på området avvecklade den till exempel i början av 2000-talet då de inte ansåg att det fanns tillräckligt med kraft ens i bordsdatorer, men detta har förändrats sedan dess.

 
 
 
 
sportpress