Framtidens datorer kommer att vara snabbare och energisnålare. Det är i alla fall de förutsägelser som man kan göra med dagens vetskap och vetenskap. En person som tror på dessa förutsägelser är Erik Sjöqvist, som är professor i kvantinformationsteori vid Uppsala universitet. Han menar att man i framtiden kommer att kunna skapa kvantdatorer, som använder sig av fysiken i materians smådelar för att genomföra sina beräkningar. Detta kommer att medföra, tror man, att datorerna i framtiden kommer att kunna utföra beräkningar på några timmar eller minuter, som skulle ta en dator idag tusentals år att utföra. Redan idag har man lyckats bygga experimentella kvantdatorer, men enligt Sjöqvist är de ännu så små att de inte kan hantera särskilt stora tal. Man kan därför inte på ett konkret sätt testa hur effektiva kvantdatorerna är jämfört med dagens datorer, utan framtidsförutsägelserna ligger än så länge på en teoretisk nivå. Den främsta skillnaden mellan en vanlig dator och en kvantdator ligger i att en vanlig dator kodar som ettor och nollor, så kallade binära tal. En kvantdator kan istället lagra både ett och noll samtidigt, informationsenheter som kallas för kvantbitar.circuitry-389107_1280

En annan utveckling som forskarna hoppas inte bara ska ge snabbare datorer, utan också datorer som är mer energisnåla, är kolnanorör. Idag används kisel för att tillverka datorer, men vid Stanford University har forskarna lyckats skapa en dator av kolnanorör. Datorn är helt komplett och har ett eget operativsystem, trots att den bara är gjord av 178 transistorer. I dagens datorer finns miljarder transistorer. Datorn klarar av att utföra samma uppgifter som en vanlig dator, men mycket långsammare. Detta menar dock forskarna är missvisande, eftersom deras dator av kolnanorör är ansluten till en stor mängd mätutrustning, som saktar ner processerna. Utan mätutrusningen skulle hastigheten vara en helt annan, menar de. Forskarna hoppas att deras dator av kolnanorör ska leda till en lika stor revolution inom datavärlden som bytet från vakuumrör till kisel ledde till för 50 år sedan. Om de har rätt eller inte får framtiden utvisa.

Om du känner att nutidens datorteknik är fullt tillräckligt för att du ska hänga med, kanske det kan vara en bra idé att fräscha upp kunskaperna, till exempel med en Excelkurs. Du hittar IT-kurser och många andra kurser på Addskills.se.

Taggar

 
 
 
 
sportpress