När vi ser tillbaka på mobiltelefonerna i mitten av 90-talet, kan det tyckas att tekniken har utvecklats århundraden framåt på bara några decennier. Det brukar också kännas som att vi har nått den yttersta utvecklingen just nu, att de mobiltelefoner och datorer vi har idag är så avancerade som de någonsin kommer att kunna bli. Sanningen är dock att den tekniska utvecklingen ständigt fortsätter, och framtidens kommunikation kommer därför att se mycket annorlunda ut mot hur den gör idag.

I en trendrapport från 2010 förespåddes det att mobiltelefonen 2015 skulle vara vår digitala id-handling och fungera som nyckel till elektroniska dörrar. Man menade i rapporten också att mobiltelefonen skulle bli vår digitala plånbok, med alla funktioner innehållet i en plånbok har, som kreditkort och rabattkuponger. Vi kanske inte riktigt är där än, även om vi har kommit en god bit på väg. Med tjänster som Swish har det blivit lättare att föra över pengar med mobiltelefonen, och medan mobiltelefonen 2015 inte har hunnit bli det allt-i-ett-verktyg som rapporten förutspådde, så använder vi den till en rad olika saker i vår vardag. Många skulle med stor sannolikhet känna sig handlingsförlamade utan sin smartphone.Framtidens kommunikation 2

Rapporten baserade sig på enkäter som fyllts i av drygt 10 000 privatpersoner under 2009, och man kan därför säga att det fanns ett gott underlag för de förutsägelser man gjorde. Mer spekulativa förutsägelser, om mobiltelefoner längre fram i framtiden än 2015, finns också. En av dem är till exempel att mobiltelefonen kommer att kunna användas inom läkarvården, genom att man kommer att kunna mäta puls, blodtryck och sockerhalt i blodet med hjälp av mobiltelefonen. Detta tror man i sin tur kommer kunna leda till att vissa diagnoser och behandlingar av läkare kan ges via telefonen. Vissa spekulationer finns också kring att mobiltelefonen kommer att kunna användas i högre utsträckning inom säkerhet, till exempel för att styra och övervaka larm, och för att ta prover i miljöer som är farliga för människor att vistas i.

En spekulation som snarare rör telefonernas estetiska utseende är att man kommer att utveckla hologramteknik, och integrera den i mobiltelefoner.

Kanske kommer mobiltelefonerna i framtiden bli så avancerade att hjälpmedel som walkie-talkies för snabb kommunikation blir överflödiga. Än så länge, dock, är komradion ett viktigt arbetsverktyg för många yrken, till exempel säkerhetsvakter och evenemangspersonal. Du kan hyra komradio på Tpo.se.

 
 
 
 
sportpress